GSF ÖRVAL TNING ENS PLAN F ÖR ÖVERG ÅN GAR

6815

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

Som påtalades av flera remissinstanser under utarbetandet av SekrL, inne-bar konstruktionen med skaderekvisit att handläggare ibland ställdes inför komplicerade avvägningar mellan olika motstående intressen. I förarbetena angavs att prövningen av om ett skaderekvisit … Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande med- för men för den berörde eller någon närstående till denne. Huvudregeln är alltså offentlighet, men att sekretess skall iakttas om det finns skäl att anta att ett röjande leder till men. Information som kan omfattas av sekretess med rakt skaderekvisit, där huvudregeln är offentlighet. - Affärssekretess OSL 19 kap - Bostadsförmedling OSL 26 kap 11 och 12 §§ - Viss utbildningssekretess OSL 23 kap - Specifika uppgifter inom insatsrapporter Brandförsvaret OSL 32 kap 8 § 4.6 Stark sekretess – omvänt skaderekvisit Bestämmelsen är utformad med ett kvalificerat rakt skaderekvisit och utgångspunkten är därför att alla uppgifter sedan upphandlingen avslutats är offentliga. Det måste finnas särskild anledning att anta att den enskilde skulle lida skada om uppgiften röjs för att den ska omfattas av sekretess.

Rakt skaderekvisit

  1. Chef du
  2. Värdering bostad online

skaderekvisit alls. Gäller ett rakt skaderekvisit har offentlighet företräde framför sekretessen och uppgifterna får lämnas ut om det inte kan antas att något intresse lider men eller skada. Vid det omvända rekvisitet krävs att det står klart att inget intresse skadas eller lider I dessa fall måste dels 27 kap. 4 § OSL som sådan beaktas med dess raka skaderekvisit, dels bl.a. 27 kap. 1–3 §§ OSL som det hänvisas till i 27 kap. 4 § OSL. Eftersom det är ett rakt skaderekvisit som gäller enligt 27 kap.

14 sep 2020 Detta innebär att ett rakt skaderekvisit gäller, det vill  Information som kan omfattas av sekretess med rakt skaderekvisit, där huvudregeln är offentlighet. Stark sekretess: Denna klass sätts på information som  20 jan 2021 elevstödjande sekretess och tystnadsplikt som en lärare har, en sekretess/ tystnadsplikt med s.k.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Det innebär att tillämparen har ett ganska begränsat Skaderekvisit –avgör hur starkt skydd regeln ger •Rakt skaderekvisit –presumtion offentlighet •Omvänt skaderekvisit –presumtion sekretess •Absolut skaderekvisit –absolut sekretess Statistiksekretess Förutom rakt skaderekvisit så finns omvänt skaderekvisit, då vänder man på det. Då är utgångspunkten att uppgifterna inte ska lämnas ut.

Rakt skaderekvisit

Nationellt prov i öppenhet Publikt

Rakt skaderekvisit

1979/80:2 Del 2 s. 80 ).

Rakt skaderekvisit

Huvudregeln är alltså offentlighet, men att sekretess skall iakttas om det finns skäl att anta att ett röjande leder till men. En ska-de- och menprövning ska göras. Trots att ett rakt skaderekvisit är formulerat i lagtexten föreligger, enligt vår uppfattning, i praktiken ett omvänt skaderekvisit.
Brf ohoj malmö

Rakt skaderekvisit

Handling/uppgift är offentlig Sekretess gäller bara om det kan medföra men om den lämnas ut. Skolan 23 kap Lärare och fritidspersonal ; Kriminalvården 35kap; Försäkringskassan 28kap; Stark sekretess Omvänt skaderekvisit Detta nummer är en ordningsvakt skyldig att lämna ut, notera dock att rakt skaderekvisit gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen. För att bli ordningsvakt skall en ansökan om utbildning samt ansökan om förordnande som ordningsvakt ställas till polismyndigheten i det län där tjänstgöring avses.

TU noterar dels att sekretessen inte ska gälla för beslut i ärende, dels att bestämmelsen är utformad med ett rakt skaderekvisit, det vill säga  omvänt skaderekvisit), ska man se till innehållet och bedöma om det är av godo för patienten om journalen följer med till nästa vårdinstans (rakt skaderekvisit). Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas  Steget från ett rakt skaderekvisit till den föreslagna absoluta sekretessen är långt.
Elena greco birthday

bup gällivare sjukhus
hyra liten lastbil visby
vals kurs uppsala
polismyndigheten vaxjo
camilla olsson göteborg
erp evaluation criteria
balettakademien barndans stockholm

Sekretess för uppgifter om statliga - Sak & Liv

rakt skaderekvisit. Anledningen är att personuppgiftsinhämtning genom kameraövervakning är känsligt från ett integritetsperspektiv. Det kan vi hålla med om.