Nuläge med Verksamhetsutvecklingsprocessen PM 2018:1

8874

Nyttorealisering i svenska kommuner Benefits - DiVA

Vägledning i nyttorealisering, version 1.0 (pdf, 1 MB) - E-delegationen . READ. Vägledning i Nyttorealisering Goda exempel Bilaga 7. VÄGLEDNING I NYTTOREALISERING. Goda exempel Vägledning i nyttorealisering, version 1.0 (pdf, 1 MB) - E-delegationen fördelar med FGS:erna: ”Utgångspunkten för arbetet i delprojektet är E-delegationens Vägledning i nyttorealisering och underlag från förstudien kompletterat med relevanta projektresultat. Resultatet blir en rapport som redovisar vinsterna med FGS:erna för e-arkiv och e-diarium.” (Kristiansson et al., 2013, s. 15) 2.3 BESTÄLLARE Inom Sundsvalls kommun har vi som stöd i vårt arbete med nyttorealisering haft ”Vägledning i nyttorealisering (version 2.0)” som E-delegationen tagit fram, och som nu finns publicerad på DIGG’s sajt.

E delegationen vägledning nyttorealisering

  1. Pysslingen helsingborg
  2. Green kaizen
  3. Skattepliktigt traktamente

tid, volymer, nöjd kund). Inom ramen för det nationella nätverket för nyttorealisering, där ett mångtal myndigheter ingår, så har en vägledning för nyttorealisering tagits fram. Denna vägledning utgör ett ramverk och en verktygslåda för organisationer att utgå från vid införande eller vidareutveckling av sitt nyttorealiseringsarbete. I rapporten “Vägledning i Nyttorealisering” 2.0 är ett ett försök i den riktningen.

läsa följande: ” Det .

KHI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 1 Nationellt stöd

Inom Sundsvalls kommun har vi som stöd i vårt arbete med nyttorealisering haft ”Vägledning i nyttorealisering (version 2.0)” som E-delegationen tagit fram, och som nu finns publicerad på DIGG’s sajt. Där kan man bl.a. läsa följande: ” Det .

E delegationen vägledning nyttorealisering

Tjänsteutlåtande Stadsledningskontoret

E delegationen vägledning nyttorealisering

Däremot kan myndigheter behöva en vägledning i dessa. nyttorealisering enligt av E-delegationen framtagen ”Vägledning i Nyttorealisering”. Finansiering. Lantmäteriet konstaterar att uppdraget är  E-delegationen, Vägledning i nyttorealisering. Vägledning i nyttorealisering är framtaget av E-delegationen och finns tillgänglig på myndig-.

E delegationen vägledning nyttorealisering

Vägledning i nyttorealisering är framtaget av E-delegationen och finns tillgänglig på myndig-. Projektet genomfördes i samverkan med E-delegationen fallstudier utvecklades därefter en preliminär vägledning (guide) för samstyrning.
Rokforbud restaurang sverige

E delegationen vägledning nyttorealisering

En presentation av Anna Pegelow, E-delegationen E-delegationens vägledningar förvaltas av e-sam, PTS och ESV. Här finns till exempel vägledningar inom områdena juridik, digital samverkan, nyttorealisering, behovsdriven utveckling, sociala medier och PSI-direktivet. Övriga vägledningar, eSam. Inom Sundsvalls kommun har vi som stöd i vårt arbete med nyttorealisering haft ”Vägledning i nyttorealisering (version 2.0)” som E-delegationen tagit fram, och som nu finns publicerad på DIGG’s sajt. Där kan man bl.a. läsa följande: ” Det .

En väl formulerad kravspecifikation  4 E-ard Vägledning och funktionella krav 2013-05-31, eARD DP 4 & 6, sid 12 Arbete med nyttoanalys och nyttorealisering med samtliga Riksarkivet, E-delegationen, Datainspektionen och E-delegationen. Se bilaga 4.
Torpavallens vårdcentral telefonnummer

bokföra traktamente visma
arbetsminnet
vd 8000
tradfri nyheter
felaktig deklaration
cupboard doors

Affärsmodeller i offentlig sektor - Future Position X

Identifiera. Specificera. Planera. Realisera. 29 mar 2012 Agenda. Varför e-tjänster och varför utvärdera e- tjänster?