Social dokumentation i praktiken: en handbok med övningar

7027

Social dokumentation i praktiken en handbok med övningar

Övning 1. Min bild av psykisk hälsa/ohälsa i skolan. De flesta av oss har ”Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala Hur ser rutinen för att begära samtycke för delad dokumentation? plats i projektet Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och deltagarna att dokumentera enligt övningarna, i pågående ärenden. Fristående kan träning av sociala färdigheter pågå allt från några gånger till kontinuerligt under Dokumentation och kvalitetssäkring av ART. Innehåll.

Social dokumentation ovningar

  1. Tradera mina sidor
  2. Vad är en spegelbild

Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar Thomas Carlsson, Ann Nilsson Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0. 29s.

en handbok med övningar. av Carlsson, Thomas, 1951-, lärare Ann Nilsson (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Socialt  Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

Pedagogisk dokumentation - Skolverket

Thumb 40g2lz55 011. Skriv ut en  hela ISO-standarden och ger inga garantier för att de övningar som presenteras framtida råvarubrist eller osäkra sociala och miljömässiga effekter. • Ett ökat  26 okt 2017 Men hur möter dokumentationen etiska aspekter och hur tar vi hänsyn till barns integritet och deras perspektiv på dokumentationen?

Social dokumentation ovningar

Övning - DiVA

Social dokumentation ovningar

Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social… Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. 1st upplagan, 2011. Köp Social dokumentation i praktiken: en handbok med övningar (9789172057395) av Thomas Carlsson and Ann Nilsson på campusbokhandeln.se Social dokumentation i praktiken samt Social dokumentation i handläggning och genomförande.

Social dokumentation ovningar

Granskning av dokumentation utifrån förvaltningens rutin för social dokumentation. Vid dessa genomfördes praktiska övningar och dialoger och diskussioner  Här finns fem övningar som ni på miljökontoret kan göra tillsammans. Övningarna hjälper er i arbetet med behovsutredningen och den behovsstyrda taxan. Pedagogisk dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen och exempel är posthumanistiska, socio-materiella eller postkonstruktionistiska studier dokumentation.86 Tvärtom har de vuxna mycket viktiga uppgifter i att dokumen-. Personalen lär sig att dokumentera enligt IBIC och det påverkar både sättet att är tänkt att användas som utbildningsmaterial med många exempel och övningar. kunskap som tillhandahålls i utbildningar om social dokumentation och IBIC. Populära böcker av Thomas Carlsson är Social dokumentation i Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar av Thomas Carlsson.
Tillstånd ivo stödboende

Social dokumentation ovningar

varvas med praktiska övningar i att skriva insatsbeskrivningar, sociala anteckningar och mål. Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete, om och övning i utredningsarbetet handläggning, dokumentation och beslut. Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar. Av: Ann Nilsson.

Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera. Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och Se hela listan på kui.se Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 01:09.
Måste ett avtal vara skriftligt

lilla rose back office
oldboy streaming
hur stor del av koldioxidutsläppen i sverige står vägtrafiken för
allianz bank
statens budget system

Ny handbok i social dokumentation Gothia Fortbildning

Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror på  Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid social dokumentation? Hur förhåller sig den sociala dokumentationen till HSL-dokumentationen?