Nya och ändrade regler för försäkringsföretag till följd av

223

Kapitel 11 - Återkrav av förmåner som har betalats ut felaktigt

« skrivet: Juni 04, 2013, 09:44:03 » Alla nedanstående är vanliga förkortningar/koder som används av banker, inkassobolag, Kronofogden m.fl. - Vi kommer uppdatera listan regelbundet och har du tips om något som fattas på listan så skicka oss PM. 2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker till … Förkortningar ABL Aktiebolagslag (1975:1385) BrB Brottsbalken (1972:600) FRL Förmånsrättslagen (1970:979) HB Handelsbalk (1736:123) HD Högsta domstolen KL Konkurslagen (1921:225) KonkL Konkurslagen (1987:672) LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd LGR Lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs Förmånsrättslagen (1970:979) (förmånsrättslagen) genomfördes. Flera förmånsrätter slopades.

Förmånsrättslagen förkortning

  1. Saljare dagligvaruhandeln skane
  2. Skandia flatware
  3. Fredrik wallin huddunge
  4. Svenskt uppehållstillstånd jobba i danmark
  5. Folkhogskola goteborg konst

en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker till … Förkortningar ABL Aktiebolagslag (1975:1385) BrB Brottsbalken (1972:600) FRL Förmånsrättslagen (1970:979) HB Handelsbalk (1736:123) HD Högsta domstolen KL Konkurslagen (1921:225) KonkL Konkurslagen (1987:672) LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd LGR Lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs Förmånsrättslagen (1970:979) (förmånsrättslagen) genomfördes. Flera förmånsrätter slopades. En av de förmånsrätter som slopades var fastighetsägares förmånsrätt till tre månaders hyra. Samtidigt gjordes kompletterande ändringar i andra lagar.

48  29 juni 2020 — obligationer och förmånsrättslagen (1970:979). Säkerställda obligationers löptid kan inte förkortas automatiskt vid ett emittentinstituts  AB är en vanligt förekommande förkortning för aktiebolag.

En ny lag om företagsrekonstruktion - Statens offentliga

före den månad som föregår den månad när förmånsrätten började. Borgenärer med förmånsrätt enligt Förmånsrättslagen förutsätts här få betalt fullt ut för sina fordringar.

Förmånsrättslagen förkortning

Ändringar i förmånsrättslagen - effekter för fastighetsägare

Förmånsrättslagen förkortning

handelsrättslig översiktskurs juridik läran om rättsreglerna och dess tillämpning rättsregler: lagar förordningar, tillämpas av domstolar och myndigheter, kan Skattekvitto från en restaurang i Bryssel, Belgien. Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, som åläggs fysisk person eller juridisk person utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren. 575 relationer.

Förmånsrättslagen förkortning

2019 — Förord 5 Förkortningar 11 1 Inledning 13 1.1 Det stora klivet 13 1.2 När 12 § 109 7.5 Sammanfattning 113 8 Förmånsrättslagen m.m. 115 8.1  fordringarna föreslås ske genom en förkortning av förmånsrätten för löne- och pensionsfordringar enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979). Förmånsrätten för  Förkortningar 11; 1.
Istqb certification foundation level

Förmånsrättslagen förkortning

förmånsrättslagen (1970:979) (FRL), enligt vilken de borgenärer vars fordringar grundas i avtal SOU 2001:80 Förkortningar 9 Förkortningar AD Arbetsdomstolens domar DKL danska konkursloven EG Europeiska Gemenskapen/Europeiska gemenskaperna EU Europeiska Unionen FRekL lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion FRL förmånsrättslagen (1970:979) HD Högsta domstolen JB jordabalken KL konkurslagen (1987:672) Förkortningar Ds Departementsserie FRL Förmånsrättslagen (1970:979) HD Högsta domstolen HovR Hovrätten KonkL Konkurslagen (1987:672) NJA Nytt juridiskt arkiv, avd 1 Prop. Proposition RB Rättegångsbalken SOU Statens offentliga utredning TR Tingsrätten 4 Förmånsrättslagen är en svensk lag som reglerar fördelningen av egendomen mellan borgenärer i ett konkursbo. [1] När en person eller ett företag går i konkurs finns det ofta borgenärer som har lånat ut pengar till personen eller företaget.

Innehåll.
Vilket alternativ beskriver defensiv körning_

lampen
folkhälsa som tvärvetenskap
tinnitus terapia videos
hyvling
himnabadet linghem pris
heta arbeten digitalt
jobb mikrobiologi

En ny lag om företagsrekonstruktion - Statens offentliga

HD. Förkortningar a.